Definicja flagi państwowej

Flaga państwowa inaczej flaga narodowa to jeden z symboli państwowych, oficjalny znak symbolizujący suwerenność państwa.
Flaga jest płatem tkaniny, najczęściej prostokątnym (rzadziej kwadratowym - Watykan, Szwajcaria czy trójspiczastym - Nepal), wywieszanym na urzędach państwowych oraz w trakcie świąt i uroczystości państwowych, bądź spotkań międzynarodowych.

Flagi tzw. kościelne

Flaga Watykanu. Żółty i biały zostały uznane za kolory papieskie na początku XIX w. przez papieża Piusa VII. Oficjalnie powstała w roku 1929 na mocy Traktatów Laterańskich.

Święta państwowe i narodowe

- 1 maja - Święto Państwowe
- 2 maja - Święto Flagi Państwowej
- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

USTAWA z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA
z dnia 31 stycznia 1980 r.
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

W jaki sposób można eksponować flagi narodowe?

- Zgodnie z ustawą proporcje flagi narodowej to 5:8 (dotyczy flagi poziomej).
- We fladze pionowej biało-czerwonej przy maszcie należy umieścić kolor biały.
- Odległość jaka powinna być zachowana pomiędzy masztami (w osiach podstaw) to dwukrotna szerokość flagi + 0,5m.
- Zgodnie z nowelizacją ustawy o barwach, godle i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej każdy obywatel może używać symboli narodowych oczywiście z należną im czcią i szacunkiem. (wcześniej prawo takie mieli obywatele tylko w ściśle określone dni poza tymi dniami flagę narodową mogły używać swobodnie tylko ściśle określone w ustawie instytucje).

Zasady eksponowania flagi Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w siedzibach polskich urzędów

28.04.04 - Unia Europejska, nie będąc organizmem państwowym, a jedynie organizacją państw stowarzyszonych, nie posiada znaków będących symbolami państwowości. Obecna flaga, przyjęta przez Radę Europy 8 grudnia 1955 r., jest klasyczną flagą organizacji międzynarodowej (flagą organizacyjną), znakiem przynależnym jednej, konkretnej organizacji – Unii Europejskiej. Jest to weksylium o niższym w hierarchii znaczeniu niż flaga państwowa, a także niższym od flagi urzędowej danego państwa, utworzonej z barw państwowych. Nie ma zatem, i mieć nie może, pierwszeństwa przed flagą jakiegokolwiek państwa stowarzyszonego.

 

info@magdal.com.pl, sprzedaz@flagi.net.pl,

tel. 512 222 007 
tel./fax 61 853 74 80